home

Bent u groeiende met uw bedrijf en kunt u de liquiditeit van uw uitstaande vorderingen goed gebruiken voor uw groeikansen?

Helpt u graag door uw (toekomstige) facturen te kopen waardoor u de liquide middelen gelijk op uw rekening heeft staan. Daarbij bent u gelijk af van het debiteurenbeheer doordat wij deze facturen voor u beheren en incasseren. Ieder in zijn kracht.

Met Confluence finance investeren wij graag in uw groei. Neem gerust contact op voor een vrijblijvende afspraak ter kennismaking.

Factoring is debiteurenfinanciering en een zeer geschikte manier om uw werkkapitaal te financieren. Er zijn verschillende vormen van Factoring en factoring bedrijven in Nederland. Wij maken onderscheid in traditioneel, american en reverse. Een belangrijk aspect bij de traditionele vorm van factoring is de debiteurenportefeuille en de spreiding van deze debiteuren. Bij American Factoring (ook wel discount factoring genoemd) verkoopt u vorderingen van één of enkele debiteuren. Door middel van Reverse Factoring kunnen uw leveranciers hun vordering op uw organisatie liquide maken.

Een groot voordeel van factoring is dat u niet meer afhankelijk bent van het moment dat uw debiteuren betalen. Ook kunt u uitgaven beter plannen en uw leveranciers tijdig betalen. Met debiteurenfinanciering kunnen bedrijven blijven groeien. In 2013 werd er aan Nederlandse ondernemers in totaal meer dan €43 miljard euro aan krediet verstrekt door middel van Factoring.

De kosten van factoring verschillen per type factoring. Bij American Factoring zijn de kosten verwerkt in een discount: een percentage van de factuurwaarde meestal variërend van 3 tot 5%. Er zijn verschillende vormen van traditionele factoring, de factoring kosten bestaan uit rente voor de financiering en factorloon. Bij full Service factoring zijn er ook kosten voor het debiteuren beheer en de bijkomende kredietverzekering.

Door middel van Factoring kunt u vrijwel direct na het verzenden van uw factuur beschikken over uw geld. Door werkkapitaalfinanciering is uw onderneming meer liquide, u beschikt over meer middelen om te groeien.

  1. Kennismakingsafspraak bij ons op kantoor te Amsterdam
  2. Uitwisseling van informatie
  3. Beoordeling en akkoord
  4. formalisering
  5. Go!

U heeft de mogelijkheid om een abonnement te sluiten bij Confluence finance voor de tijdsduur van 1 jaar. Binnen dit abonnement heeft u de mogelijkheid om 1 of al uw facturen te verkopen aan Confluence Finance en hebben wij de mogelijkheid om ja of nee te zeggen per factuur.

  1. Er moet sprake zijn van een afgeronde prestatie.
  2. Er moet sprake zijn van een ‘harde’factuur.
  3. Er moet sprake zijn van een kredietwaardige debiteur.

De prijs die wij u hiervoor rekenen is afhankelijk van het aantal facturen wat u overdraagt, de hoogte van deze facturen en de uitstaande termijnen.

Resumerend: Confluence finance koopt, beheert en incasseert uw facturen en betaalt u binnen twee werkdagen de gelden uit ter hoogte van de overgedragen facturen, onder aftrek van de overeen te komen vergoeding.

Voorbeeld 1: uitzendbureau.

Een uitzendburo levert 20 mensen aan T mobile en zou kunnen opschalen naar 40 mensen. Doordat T mobile pas betaalt na 60-70 dagen moet dit uitzendburo de extra personeelskosten die gepaard gaan met deze opschaling 3 maanden voorschieten. De liquiditeitspositie van het uitzendburo kan deze opschaling niet dragen.

Doordat dit uitzendburo klant is geworden van Global Factoring kopen wij wekelijks haar factuur waardoor de gelden gelijk op de rekening staan en daardoor kan dit uitzendburo zonder liquiditeitsproblemen deze opschaling wel bewerkstelligen.

Voorbeeld 2: handelsonderneming in witgoed.

Een Handelsonderneming in witgoed heeft de mogelijkheid om in Belgie aan Colruyt (een groot supermarktketen) voor EUR 500/k aan wasmachines te leveren. Zijn inkoop is EUR 400/k (marge 20%). Indien hij zijn leverancier binnen 14 dagen na levering betaalt krijgt hij nog eens 5% inkoopkorting (EUR 25/k). Colruyt betaalt de factuur echter pas na 50-60 dagen. Doordat deze handelsonderneming deze factuur verkoopt aan Confluence finance staan de gelden binnen 2 werkdagen na levering op zijn rekening waardoor hij profiteert van de inkoopkorting en zijn liquiditeit meteen beschikbaar heeft voor de volgende grote levering.

Kortom: Wie niet kan delen, kan niet vermenigvuldigen.